Den här webbplatsen är ett komplement till kursboken.

När du lär dig programmering är det viktigt att skriva kod. Koda uppgifterna.

Senaste uppdateringar

Välja

Upprepa

Felhantering

Listor

Struktur