String#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

En stor del av den data som hanteras av program är text. Datatypen för text och de flesta andra tecken är string str, sträng.

En sträng kännetecknas av att värdet är omgivet av enkel- eller dubbelfnuttar. Det skrivs "värde" eller 'värde'.

Tänk på#

  • Du kan inte räkna med strängar, men + lägger ihop strängar, det kallas konkatenering

Instruktioner#

Om du inte har skapat en 📁övningsmapp för kursen så skapa en sådan nu. Koppla detta sedan till ett GitHub-repository.

Om du vill så kan du skapa en undermapp med titeln 📁text för det här området.

Skapa en fil att arbeta i, 📄string.py.

name = "Rödluvan" # 'Rödluvan'
print(type(name))
message = "Vem ska gå till mormor? " + name
print(message)

En sträng kan sparas i en variabel som då får typen sträng. Innehållet i en sträng kan även vara unicode karaktärer. En sträng kan också skrivas på flera rader.

message = """Denna sträng kan skrivas \U000021B4
över flera rader.
"""

print(message)

message = "Jämför med "\
"det här \U0001F601."
print(message)

För att göra radbrytningar eller tabbar kan du använda dig av en escape-sekvens.

Escape-sekvens Förklaring
\n Ny rad (newline)
\t Tab (horisontal tab)

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv ett program som frågar användaren efter namn. Namnet ska sparas i en variabel.

Skriv sedan ut en hälsning till användaren där du använder variabeln.

Uppgift 2

Formatera din utskrift över flera rader. Prova att kapitalisera namn-variabeln.

namn.capitalize()