Datatyper#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

En variabel innehåller data. Den data som en variabel innehåller kan vara av olika typer. I Python får en variabel sin typ beroende på det värde som variabeln tilldelas.

Tilldelas en variabel data med text så blir typen string och är det ett numeriskt värde så blir typen antingen int eller float.

Tänk på#

  • En variabel får sin typ av värdet
  • Typen kan ändras
  • Variabler kan återanvändas

Instruktioner#

Koda i Python-terminalen eller Replit. Koden behöver inte sparas. I föregående uppgift så skapade du variabler av typen int. Skapa nu en eller flera variabler med olika typer.

Använd dig av funktionen type(variabel) för att undersöka variablers typer.

För att se en variabels värde skriver du namnet (i terminalen) eller skriver ut variabeln med funktionen print(variabelnamn).


integer1 = 23
integer2 = 12
summa = integer1 + integer2
type(summa)
print(summa)

float1 = 12.2
summa = summa + float1

I exemplet ovan så används numeriska variabler. Prova nu variabler med typen string.

Att "printa" en variabel kan även formateras.


namn = "Lisa"
print(namn)
print(f"Hej på dig {namn}")

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv koden och testa variabler med olika typer.

Undersök typen med type() metoden.

Uppgift 2

Prova på att använda variabler av typen string.

Skriv ut strängar med print.

⭐⭐#

Uppgift 3

Använd variabler av text- och numerisk typ tillsammans. Skriv ut en födelsedags hälsning med print() som innehåller:

  • För och efternamn
  • Födelsedag
  • Födelsemånaden i text