Slicing#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

En slice eller slicing är i Python en sekvens av tecken. I fallet av en sträng så rör det sig oftast om flera tecken.

För att skapa en slice så anges startindex, stopindex och steg. Syntax för slice är sekvens[start:stop:steg].

Tänk på#

  • Index värden är heltal
  • Utelämnas start så är start 0
  • Utelämnas stop så är stop längden på sekvensen
  • Utelämnas steg så är steg 1

Skapa en fil att arbeta i, slicing.py.

s = "Programmering"
print(s[3:7]) // gram
print(s[:7]) // program
print(s[3:]) // grammering
print(s[::-1]) // gniremmargorp

På det här sättet kan en sträng delas upp och delarna kan exempelvis jämföras.


if s[3:7] == "gram":
print("Rätt")
else:
print("Fel")

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv ett program som tar inmatningen av för och efternamn.

Programmet ska skriva ut:

  • initialer (index)
  • tre första bokstäverna av förnamnet konkatenerat med de tre sista bokstäverna av efternamnet

⭐⭐#

Uppgift 2

Skriv ett program som kontrollerar om ett ord är ett palindrom.