In operatorn#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

När du arbetar med strängar så är det vanligt att du behöver loopa igenom alla tecken. För att göra detta så kan en for-sats tillsammans med in operatorn användas.

Syntax ser ut som följer:

for tecken in sträng:
print(tecken)

Läs detta som, för varje tecken i strängen.

Tänk på#

  • Första varvet i iterationen är index 0
  • Andra varvet i iterationen är index 1
  • osv.

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, in-operatorn.py.

s = "programmering"
for tecken in s:
print(tecken)

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Redigera koden i instruktionen. Lägg till så att den räknar antalet bokstäver i strängen.

Uppgift 2

Skapa ett program som räknar antalet blanksteg, " ", i en sträng.

⭐⭐#

Uppgift 3

Skapa ett program som söker efter ett angivet tecken i en sträng.

Programmet ska ange vilken plats tecknet finns på.