Flödesschema#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

Flödesscheman är en grafisk reperesentation av en algoritm. Det visar flödet i en algoritm och hur den kan "köras". Ett flödeschema är ett bra andra steg, eller ett komplement, till din pseudokod.

Ett flödesschema kan se ut på många sätt, men inom programmeringen används oftast några särskilda symboler. De kopplas sedan samman med pilar för att visa flödet.

Tänk på#

  • Använd papper och penna först, sedan ett digital verktyg
  • Flödesschemat är en ritning över ditt program/algoritm

Instruktioner#

Nedan ser du en lista över vanliga symboler som används i flödesscheman.

Symboler i flödesscheman

Symbolerna kopplas sedan ihop med pilar för att beskriva algoritmens flöde.

Exempel på ett flödesschema för att felsöka en lampa

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Använda papper och penna och rita ett flödesschema för någon av algoritmerna från delen om pseudokod.

Uppgift 2

Använd draw.io för att rita ditt flödesschema.