Visual Studio Code#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

En IDE (integrated development environment) är ett program för att hantera kodprojekt. För att skriva Python kommer vi i den här kusen använda Visual Studio Code.

VSCode är ett gratis IDE från Microsoft.

Tänk på#

 • Att lär dig programmet VSCode
 • En IDE är ett program som hjälper dig koda
 • Undersök vad det finns för tillägg
 • Använd Open Folder för att öppna dina projekt

Instruktioner#

 • Ladda ned VSCode
 • Kör installationsprogrammet

När VSCode är installerat så starta programmet och bekanta dig med gränssnittet.

 • Byt färgtema
  • Öppna inställningar (settings) ⚙️
  • Välj färgtema (color theme)

Sök sedan under extensions (ctrl+shift+x) efter ett tema (sökord theme). Försök hitta något du gillar och installera det.

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Installera VSCode och testa det

Uppgift 2

Installera en theme extension