Random#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

Python har en modul för att generera slumptal, den heter random. Modulen kan skapa så kallade pseudoslumpade tal. Med pseudoslumpat menas att modulen inte skapar ett helt slumpmässigt tal, men det är tillräckligt slumpmässigt. Slumptalet som skapas är baserat på systemets tid.

Tänk på#

  • Ladda modulen random, import random
  • Eftersom talet inte är helt slumpmässigt ska det inte användas i säkerhetssammanhang

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, gissa.py. Döp inte filen till random.py för då kommer Python försöka ladda den som en modul.

Kopiera koden från delen Med uttryck där du bad användaren mata in ett tal mellan 1 till 10. Du ska nu bygga vidare på detta program.

Inmatningen är en gissning och vi ska nu använda random modulen för att slumpa fram rätt svar. För att skapa ett slumpmässigt heltal (int) används metoden randint(). Metoden kräver två parametrar, det minstal talet och det största.

import random
slump_tal = random.randint(1, 10)
print(slump_tal)

Det slumpade talet behöver sedan jämföras med användarens inmatning och resultatet skrivs sedan ut.

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv programmet.

⭐⭐#

Uppgift 2

Använd val, if och else för att skriva ut olika meddelanden till användaren beroende på om gissningen var rätt eller fel.

Hjälp

Val i kod skrivs med if och else. Ett sätt att läsa den koden är:

OM uttryck är SANT
    utför
ANNARS
    utför

Syntax och kod för att skriva ut användarens gissning blir alltså.

if gissning == slump_tal:
print("Rätt!")
else:
print("Fel!")

Ps. Glöm inte att omvandla inmatningen till heltal.