Math funktioner#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

I det tidigare avsnittet om funktioner så introducerades kort några av de matematiska standard-funktionerna i Python. Det är funktioner som laddas in från modulen math.

Tänk på#

  • Importera math modulen med import math
  • Ibland kallas funktion för metoder, det är samma sak

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, math_funktioner.py.

Koda och testa ett antal matematiska standardfunktioner i Python. För att använda dem behöver modulen math importeras.

Funktionera är sedan tillgängliga med det som kallas punktnotation. Du skriver då modulens namn . funktionens namn. math.floor(värde).

import math

print(math.pi)

avrunda = math.ceil(math.pi)
print(avrunda)

Din IDE hjälper dig att se vilka funktioner som finns tillgängliga i en modul. Skriv modulens namn så bör en lista på metoder visas.

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Koda och använd dig av en eller flera matematiska standardfunktioner.

Uppgift 2

Kombinera matematiska funktioner med input() och print().