Uttryck#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

Inom programmering används uttryck på flera sätt. Det kan vara numeriska uttryck (precis som i matematiken)eller logiska uttryck (jämföra två värden till exempel).

Uttryck skrivs operand operator operand och värdet beräknas när programmet körs, inte när koden skrivs.

En operand kan vara:

  • ett direkt värde, 12
  • en variabel, tal
  • variabler kan vara av olika typer, inte bara numeriska

Tänk på#

  • Uttryckets form, operand operator operand
  • Vad resultatet ska användas till

Instruktioner#

Koda i Python-terminalen eller Replit. Koden behöver inte sparas.

Skriv och repetera flera aritmetiska uttryck. Använd dig av de fyra räknesätten. Du kan läsa data från användaren med funktionen input(). För att kunna räkna med värdet behöver det omvandlas till en numerisk datatyp.

tal1 = input("Skriv ett heltal: ")
tal2 = input("Skriv ett tal till: ")
summa = int(tal1) + float(tal2)
print(f"Summan är: {summa}")

Ett logiskt uttryck kan vara att jämföra två variabler. Resultatet av ett sådant uttryck är antingen sant eller falskt.

tal1 = 12
tal2 = 24
summa = tal1 + tal1

print(tal1 == summa)
print(tal2 == summa)

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Koda ett eller flera numeriska uttryck. Använd dig av input().

Uppgift 2

Jämför variabler/värden och skriv ut resultatet.