Med operatorer#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

För att kunna räkna med variabler och värden i ett programmeringsspråk används olika operatorer. Med operatorer menas att de tecken som används bland annat för de fyra räknesätten + - * /.

Dessa tecken är olika operatorer i programmeringsspråket och låter dig bland annat koda aritmetiska uttryck. De kallas för aritmetiska operatorer.

Tänk på#

  • Operatorerna * / har högre prioritet än + -

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, operatorer.py.

Du har i flera uppgifter tidigare använt dig av operatorer, så detta är främst repetition. Öppna och undersök dina tidigare program från området Introduktion.

Skriv ett eller flera program som använder aritmetiska operatorer.

Operator Förklaring
+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
// Division kapat till heltal
% Rest vid division
** Upphöjt till andra operatorn

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Undersök vad de olika aritmetiska operatorerna gör. Använd variabler av typen int och float.

Du kan kontrollera en variabels typ med type metoden, print(type(VARIABELNAMN)).

Uppgift 2

Vad händer om du använder aritmetiska operatorer på variabler av typen string.

Hjälp

En variabel med typen string är en variabel som kan innehålla alla former av tecken. Det är inte en numerisk datatyp och den går inte att räkna med. Strängar kännetecknas av att värdet är omgivet av enkel- eller dubbelfnuttar.

sträng = "Hejsan"
sträng = 'Hej'

För att kontrollera en variabels typ kan vi använda assert och type() tillsammans.

summa  = 23 / 3
assert type(summa) == float, "Summan är inte en float"

Här används likamed operatorn == för att se om resultatet av uttrycket type(summa) == float är True eller False.