String funktioner#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

Python innehållet ett stort antal inbyggda funktioner som du kan använda. För strängar finns det funktioner dels för att kontrollera värdet, men även för att ändra strängens innehåll. Att kunna hantera strängar är viktigt och vi kan med lätthet spendera hela kursen på att enbart arbeta med strängar.

Tänk på#

  • En sträng är en sekvens av tecken
  • Hitta fler metoder på docs.python.org

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, string_funktioner.py.

Kopiera och testa följande kod, som innehåller valet att fortsätta eller avsluta.

accept = input("Vill du fortsätta [J/n]")

if accept == "J" or accept == "j":
print("Välkommen tillbaka!")
else:
print("Hejdå!")

Med sträng-funktionen .replace() kan du ändra ett värde i en sträng.

text = "Hej på dig!"
text = text.replace("på", "i")

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Förenkla if-satsen i exempelprogrammets villkor med sträng funktionen .lower(). Lower ändrar bokstavens storlek till gemener, det vill säga små (lowercase).

Uppgift 2

Skapa en inmatning av ett namn, testa att använda capitalize() och upper(). Hur kan du använda indexering från föregående uppgift för att ge samma effekt som capitalize()?

⭐⭐#

Uppgift 3

Skriv ett program som söker efter ett tecken i en text, använd find(). Vill du koda ett program som söker efter ett ord, använd needle in haystack.

Titta i Python manualen om str.find().