Float#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

Float står för flyttal och skrivs float i Python. I Python är en float ett tal som innehåller en decimalpunkt.

Om en variabel i Python tilldelas ett numeriskt värde med en decimalpunkt så kommer det att bli en float.

Tänk på#

  • Använd en decimalpunkt och inte ett decimalkomma
  • För att konvertera en annan datatyp till float använd float(värde)

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, 📄float.py.

pris_utan_moms = 250
moms = .25

pris_med_moms = pris_utan_moms * (1 + moms)

print(f"Priset med moms är {pris_med_moms}")

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv av programmet ovan.

Redigera sedan programmet så att användaren kan mata in momsen.

Uppgift 2

Gör så att användaren kan mata in momsen i procent. Ditt program ska sedan omvandla procentsatsen så att den går att räkna med.

Hjälp

För att omvandla procentsatsen till decimaltal så dela den med 100.

procent = 75
decimal = procent / 100