Operatorer#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

Inom programmering används operatorer för att utföra olika operationer på variabler. Operatorer är väldigt vanliga och används i alla programmeringsspråk.

Operatorer representeras av olika tecken, se tabellen under instruktioner.

Tänk på#

  • Lär dig de olika operatorerna och dess betydelse
  • Skillnaden mellan = och ==
  • + operatorn kan även användas på strängar

Instruktioner#

Koda i Python-terminalen eller Replit. Koden behöver inte sparas.

Skriv kod för att se hur operatorer fungerar. Använd både aritmetiska operatorer och jämförelseoperatorer.

Operander, till exempel en siffra, bildar tillsammans med en operator ett uttryck. Efter modellen operand operator operand.

Här följer ett antal exempel på hur aritmetiska operatorer kan användas för att bilda uttryck.

12 + 12
12 - 12
12 == 12
tal1 = 12
tal1 == 24

Operatorer#

Aritmetiska#

Operator Förklaring
+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
// Division kapat till heltal
% Rest vid division
** Upphöjt till andra operatorn

Jämförande#

Operator Förklaring
== Lika med
!= Inte lika med
< Mindre än
> Större än

Tilldelning#

Operator Förklaring
= Det enkla lika med tecknet är en tilldelningsoperator. Den används för att tilldela en variabel ett värde.

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Koda och testa aritmetiska operatorer genom att skriva aritmetiska uttryck.

Uppgift 2

Koda och testa jämförande operatorer. Använd variabler av typen string för det.

Hjälp

För att jämföra om två värden är samma används likamed operatorn ==.

namn1 = "Frasse"
namn2 = "Melinda"

print(namn1 == namn2)