Indexering#

📕 3 minuters läsning

Introduktion#

En sträng är en sekvens i Python. Med det menas att det är en lista med tecken. Varje tecken är alltså ett värde i sig. Varje värde har en index plats och den börjar från 0.

Så i en sträng "hej" har index 0 värde "h" och index 1 värde "e" och index 2 värde "j".

Tänk på#

  • Att index börjar på 0
  • Du kommer åt värdet med variabelnamn[index]
  • Du kan även komma åt index från strängens slut, då börjar det på -1

Instruktioner#

Skapa en fil att arbeta i, indexering.py.

s = "En makalös sträng"
print(s[0], s[-1])

Eftersom strängens index börjar på 0 så kan vi skriva en loop för att skriva ut varje tecken.

for i in range(0, len(s)):
print(s[i])

Python innehåller även listor över tecken i form av ascii tabeller. Det går att använda dessa för att skriva ut tecken.

import string
chars = string.ascii_lowercase
print(chars)

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skriv av koden, prova att köra den och se hur den fungerar.

Skapa en variabel för ditt namn och skriv ut den baklänges.

Uppgift 2

Skriv ut hej men hämta de tecken som behövs från string.ascii_lowercase och använd indexplatserna.

⭐⭐#

Uppgift 3

Loopa igenom en sträng och skriv ut varannan bokstav. Du kan påverka hur många steg loopen tar i range-funktionen.

range(0, len(s), 2)

Om du kan spara detta i en ny sträng som du sedan skriver ut.

Hjälp

För att lägga till tecken, eller sträng värden i en ny sträng kan du konkatenera strängarna med +.

s = "Hej"
s = s + "!"
print(s)

s = "Hej"
s += "!"
print(s)