Online#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

Python går att köra online med en tjänst som replit. Då behövs ingen installation och det går att köra på de flesta maskiner.

Replit körs i webbläsaren med ett konto på webbplatsen.

Tänk på#

  • Kod skriven på replit går att dela och spara
  • Koppla replit kontot till GitHub

Instruktioner#

Skapa ett konto och logga in på replit.

För att sedan komma igång och koda.

  1. Klicka på knappen "+ New repl"
  2. Välj Python som språk
  3. Klicka "Create repl"
  4. Koda
namn = "Mitt namn"
print(f"Den här koden körs på replit. Min namn är {namn}!")

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Testa att köra Python på replit.

⭐⭐#

Uppgift 2

Testa att importera kod från GitHub till replit. Du kan använda detta repository.

Kör koden.