Variabler och värden#

📕 2 minuters läsning

Introduktion#

En variabel är en container för ett värde. Värdet kan ändras och containern kan återanvändas. En vanlig liknelse för en variabel är en låda. I lådan kan något sparas, värdet. Lådan kan tömmas och fyllas. Lådan har ett namn vilket gör att den går att identifiera.

En variabel är programmets sätt att spara något.

Under detta så är lådan en minnesplats på datorn som programspråket används. Namnet på variabeln är ett alias för att göra det enklare för en människa att förstå.

Tänk på#

  • Att namnet på en variabel ska vara begripligt och tydligt
  • Variabler skapas genom att tilldela ett namn ett värde
  • Vid tilldelningen av ett värde bestäms variabelns datortyp
  • Använd ett system för namnen på variabler
    • camelCase
    • snake_case

Instruktioner#

Starta upp Python. I terminalen för Python kan du nu skriva kod direkt. Skriv ett antal uttryck.

12 + 12
24 - 12
12 * 2

Att koda på detta sätt använder programmeringsspråket som en miniräknare. Funktionen går att förbättra genom att använda variabler och då kan språkets potential också börja användas.

tal1 = 12
tal2 = 24

tal1 + tal1
tal2 - tal1

summa = tal1 + tal1
summa / 2

De exempel du provat här använder numeriska variabler av typen int.

tal1 = 12
type(tal1)

Uppgifter#

#

Uppgift 1

Skapa flera variabler

Uppgift 2

Använda variabler i ett eller flera uttryck