Områden i temat Variabler#

1. Introduktion

I det här området presenteras en övergripande introduktion till programmering.

 1. Variabler och värden
 2. Datatyper
 3. Operatorer
 4. Uttryck
 5. Inbyggda funktioner

Introduktion

2. Räkna

I det här området tittar vi på programmeringen med ett fokus på att räkna.

 1. Integer
 2. Float
 3. Med operatorer
 4. Med uttryck
 5. Math funktioner
 6. Random

Räkna

3. Text

Det här området handlat om datatypen str, text och strängar av tecken.

 1. String
 2. Indexering
 3. Slicing
 4. In operatorn
 5. String funktioner
 6. Datum och tid

Text