Områden i temat Kom igång#

1. Installation

För att arbeta med kod krävs verktyg.

  1. Python
  2. Visual studio code
  3. Github
  4. Online

Installation

2. Algoritmer

För att kunna programmera behöver vi kunna använda oss av ett antal olika verktyg

  1. Vad är en algoritm
  2. Pseudokod
  3. Flödesschema

Algoritmer